Het rooster van aftreden

Veel statuten schrijven een rooster van aftreden voor. Vaak is dit een dode letter. Is dat erg of is het goed?

Lees meer
17 views

Effectief of efficiënt - that's the question

Terugblikken op 2021: Wat heeft u allemaal gedaan en wat heeft u zoal bereikt?

Lees meer
23 views

Besturen zwaar? U heeft het zelf in de hand

Hoeveel tijd besteedt u aan bestuurswerk? Veel? Te veel? Volgens de wet heeft u een overzichtelijk aantal taken.

Lees meer
106 views

Bestuurslid worden? Waarom, wie is het u dankbaar

Waarom zou u bestuurslid worden? Niemand is het u dankbaar. Toch? Het maakt het vinden van een opvolger niet gemakkelijker. Enkele suggesties ter verbetering.

Lees meer
90 views

Maak gemakkelijk financiële jaarstukken die de leden begrijpen

Begrijpen uw leden de balans en de staat van baten en lasten? Nee? Het kan anders - en nog gemakkelijker ook!

Lees meer
84 views

Heibel in de tent? Los het op

Soms is er knallende ruzie tussen een of meer bestuursleden en een of meer leden. Hoe lost u dit op?

Lees meer
203 views

Toezicht: hoe intensief wilt u het hebben?

Zijn de belangen van de leden of de risico's voor de bestuursleden groot dan is intensiever contact gewenst tussen leden en bestuur. De wet biedt hiervoor nu enkele kant-en-klare modellen. Een overzicht.

Lees meer
244 views

De machtige ledenvergadering

Willen leden u wippen als bestuurslid? Wat zijn de regels? De gezamenlijke leden vormen 'het hoogste orgaan' van elke vereniging. Zij zijn er de baas. Maar hoe kunnen zij hun macht aanwenden?

Lees meer
262 views

Hoe goed is uw bestuur eigenlijk?

Het ene bestuur is beter dan het andere. Waar zit dat in? Hoe scoort uw bestuur? En is er verbetering in te brengen?

Lees meer
284 views

"It's immoral to let suckers keep their money"

De WBTR als melkkoe. Waarom de statuten veranderen als de minister zelf zei dat dat van hem niet moet?

Lees meer
331 views
Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)