8e aspect: De activiteiten

8e aspect: De activiteiten

Met haar activiteiten rechtvaardigt een stichting of vereniging haar bestaan. Hoe gaat het eigenlijk met die activiteiten? Hoeveel zijn het er? Hoe groot is de belangstelling? Gaat het goed genoeg? Is er reden bij te sturen of in te grijpen?
Grip op de  toekomst

Grip op de toekomst

De toekomst is onzeker, maar vaak zijn trends zichtbaar - als je ze wil zien. Ik introduceer acht standpunten van waaruit een bestuur zijn organisatie kan bekijken. Zo kan het een visie ontwikkelen en er beleid voor formuleren. In deze blog-post vindt u een overzicht van deze acht aspecten.
Hoeveel potentiële opvolgers heeft u? Even rekenen.

Hoeveel potentiële opvolgers heeft u? Even rekenen.

Niet iedereen is geschikt voor een bestuursfunctie. Het aantal in theorie geschikte mensen is te berekenen. Daaruit is weer af te leiden hoe lang u in het bestuur zit: 1 jaar of 12 jaar of iets daartussenin.
Discutabele geldzaken

Discutabele geldzaken

Ik leg u enkele situaties voor zoals ik die van verschillende bestuursleden heb vernomen. Hoe kijkt u tegen de gebeurtenissen aan?
Speed-daten? Halve competitie? Maak snel een schema

Speed-daten? Halve competitie? Maak snel een schema

Maak snel een schema voor een uurtje speed-daten of voor een halve competitie in twee dagen. Iedere deelnemer ontmoet iedere andere deelnemer zonder nodeloos wachten.
De AVG voor stichtingen en verenigingen

De AVG voor stichtingen en verenigingen

De Europese unie heeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) afgekondigd. Deze gaat in op 25 mei 2018. Deze verordening geeft aan hoe men hoort om te gaan met persoonsgegevens. Hij geldt ook voor stichtingen en verenigingen. Binnen een stichting of vereniging is het bestuur, en zijn alle individuele bestuursleden, verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. Deze blog-post legt in grote lijnen uit wat er op deze besturen afkomt.
Geen opvolgers. Ontbinden dan maar?

Geen opvolgers. Ontbinden dan maar?

Case study: Hoe in een vereniging een oplossing is geforceerd voor het tekort aan bestuursleden. Plus de lessen die ik eruit heb getrokken.
Opvolgers nodig? Maak eens wat reclame

Opvolgers nodig? Maak eens wat reclame

Na jaren in het bestuur wilt u wel eens aftreden. Dus gaat u op zoek naar een opvolger. Draait u het eens om: Waarom zou iemand eigenlijk in het bestuur w i l l e n ?
Hoe vindt u een opvolger?

Hoe vindt u een opvolger?

Na jaren in het bestuur is het tijd voor iets anders. Iemand om het van u over te nemen is er echter niet en dus blijft u aan, met steeds meer tegenzin. Dat maakt het moeilijker om een ander te interesseren in een bestuursfunctie. Een vicieuze cirkel. Wat te doen? Lees verder...
Verantwoording: het bestuursverslag

Verantwoording: het bestuursverslag

Besturen van verenigingen moeten verantwoording afleggen aan de leden. Dat staat in de wet. Enkele suggesties voor hoe zij het bestuursverslag vorm kunnen geven.
Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)