Verstandig als u bij mensen thuis vergadert

Verstandig als u bij mensen thuis vergadert

Uw bestuur of commissie vergadert bij een van de leden thuis? Vergoed de kosten die uw gastheer of -vrouw voor u heeft gemaakt. Zo blijft u welkom, ook als u bij de één vaker dan bij de ander thuis vergadert. De hier beschreven aanpak is handig (1) voor de gastheer of -vrouw, (2) voor de penningmeester van het bestuur en (3) voor de secretaris van uw bestuur of commissie. Lees meer
Archiveren: gemakkelijk en eenvoudig

Archiveren: gemakkelijk en eenvoudig

Uw stichting of vereniging MOET sommige documenten bewaren. Vaak WILLEN de betrokkenen documenten bewaren, ter herinnering aan de roemruchte geschiedenis van de organisatie. Hoe doe je dat een beetje handig? Deze blogpost betreft alleen het fysieke archief. Lees meer
Toernooien

Toernooien

U bent lid van een vereniging om samen met gelijkgezinden een sport, spel of hobby te beoefenen. U wil wel eens weten hoe goed mensen in andere verenigingen het doen. Daarom organiseren verenigingen toernooien. Bij het organiseren van (en deelnemen aan) een toernooi komt een hoop kijken. In vier downloadbare artikelen geef ik tips. Er zijn nu (17 juni) drie artikelen verschenen: over organiseren, deelnemen en arbitrage. Lees meer
Het is maar een weet

Het is maar een weet

Verspreid over de wet staan wat verplichtingen. Niet ieder bestuur kent ze, laat staan dat het ze nakomt. Een kort overzicht met betrekking tot het jaarverslag. Lees meer
Spookleden

Spookleden

Spookleden zijn mensen die op de ledenlijst staan, die een contributienota krijgen, maar deze niet betalen en ook nooit deelnemen aan enige activiteit van de vereniging. Mocht iemand eens langsgaan bij het laatst bekende adres van zo'n lid dan blijkt dat hij al lang met onbekende bestemming is vertrokken. Schorsen en royeren kan niet. Wat te doen? Lees meer
Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)