Ideeën en wijsheden die van nut zijn voor bestuurs- en kaderleden van stichtingen en verenigingen.

Wegens ziekte geen blog-posts

U zult even geen nieuwe blog-posts van mij kunnen lezen. Ik ben ziek en zit in de medische molen.

Lees meer
24 views

Wat kunnen we leren van het conflict Volt - Gündogan?

Verenigingsrechtelijk zitten er interessante aspecten aan hoe het conflict tussen Volt en haar Kamerlid mw. Gündogan wordt uitgevochten.

Lees meer
66 views

Niets zo praktisch als een goede theorie

Doen uw leden wat u ze graag zag doen? Toegespitst op werving voor de kascommissie.

Lees meer
133 views

Het rooster van aftreden

Veel statuten schrijven een rooster van aftreden voor. Vaak is dit een dode letter. Is dat erg of is het goed?

Lees meer
256 views

Effectief of efficiënt - that's the question

Terugblikken op 2021: Wat heeft u allemaal gedaan en wat heeft u zoal bereikt?

Lees meer
126 views

Besturen zwaar? U heeft het zelf in de hand

Hoeveel tijd besteedt u aan bestuurswerk? Veel? Te veel? Volgens de wet heeft u een overzichtelijk aantal taken.

Lees meer
193 views

Bestuurslid worden? Waarom, wie is het u dankbaar

Waarom zou u bestuurslid worden? Niemand is het u dankbaar. Toch? Het maakt het vinden van een opvolger niet gemakkelijker. Enkele suggesties ter verbetering.

Lees meer
176 views

Maak gemakkelijk financiële jaarstukken die de leden begrijpen

Begrijpen uw leden de balans en de staat van baten en lasten? Nee? Het kan anders - en nog gemakkelijker ook!

Lees meer
150 views

Heibel in de tent? Los het op

Soms is er knallende ruzie tussen een of meer bestuursleden en een of meer leden. Hoe lost u dit op?

Lees meer
350 views

Toezicht: hoe intensief wilt u het hebben?

Zijn de belangen van de leden of de risico's voor de bestuursleden groot dan is intensiever contact gewenst tussen leden en bestuur. De wet biedt hiervoor nu enkele kant-en-klare modellen. Een overzicht.

Lees meer
374 views

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)