Een dysfunctionerend bestuurslid

Wat kunt u doen wanneer een medebestuurslid niet goed functioneert?

Bijvoorbeeld omdat hij niet deelneemt aan bestuursvergaderingen, niet doet wat hij heeft toegezegd, iets anders doet, of op eigen houtje handelt.

Het bestuur is het hart van elke stichting of vereniging. Valt het stil dan betekent dit het einde van de organisatie. Bestuursleden hebben de plicht, het bestuur - waar zij zelf deel van uitmaken - gezond te houden. Zij besturen dus niet alleen hun stichting of vereniging, maar ook hun eigen gremium.

Dit houdt onder meer in:

  • het eigen handelen waarnemen
  • dit beoordelen op betrouwbaarheid, kwaliteit, snelheid, doelmatigheid en efficiëntie
  • eventueel de eigen werkwijze aanpassen.

Ieder heeft zijn sterke en zwakke kanten. Het is geen schande om als bestuurslid niet meteen goed mee te kunnen draaien. Wanneer dit echter te lang duurt, hebben de mede-bestuursleden er last van en dan drukt het de effectiviteit van het bestuur. Daar dient u iets aan te doen.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. of uw mede-bestuurslid gaat beter functioneren,
  2. of hij gaat het bestuur uit.

Beter functioneren

Beter functioneren kan misschien door hem een andere functie of een ander takenpakket te geven; een die, respectievelijk dat, hij wel aankan.

Zo was ik ooit voorzitter van een bestuur waarin de secretaris al direct na haar benoeming zei dat ze helemaal niet goed was in het voeren van een correspondentie en in archiveren. Dat heb ik dus op me genomen.

Zit dat schuiven met taken er niet in, dan kunt u hem leren wat u verwacht dat hij doet. Dit is een proces dat enige tijd neemt. Vaak willen mensen wel, maar weten ze niet hoe ze iets het beste kunnen doen. U gaat instructie geven (voordoen, samendoen, zelf doen) en u kijkt of het goed gaat. Bij aarzelingen moedigt u aan, bij foutjes corrigeert u en als het goed gaat toont u hem uw waardering. Zo mogelijk maakt u zijn werk nog gemakkelijker door hem voorbeelden, draaiboeken, checklists, formulieren, handleidingen en "tools" (computerprogramma's) ter beschikking te stellen.

Het bestuur uit

Mocht dit echter geen effect hebben dan is het beter, afscheid te nemen.

Bij een stichting is de procedure voor het afzetten van een bestuurslid sterk afhankelijk van wat erover  in de statuten staat. In het eenvoudigste geval is het voldoende, als bestuur te besluiten het betreffende bestuurslid te ontslaan.

Bij een vereniging ligt het anders. U kunt een mede-bestuurslid niet zelf het bestuur uit zetten want de algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuursleden.

U kunt het tekortschietende bestuurslid wel vragen, de eer aan zichzelf te houden. Doet hij dat niet dan roept u de algemene vergadering bijeen waar u het voorstel om hem als bestuurslid te ontslaan, in stemming brengt. Hopelijk hoeft het zover niet te komen.

Heeft u een dysfunctionerende voorzitter dan gaat het niet anders. Alleen moet een van de bestuursleden het hem tijdens een bestuursvergadering vertellen. Voorzitter word je niet zomaar en u kunt verwachten dat hij beterschap zal beloven en zal proberen, individuele bestuursleden op andere gedachten te brengen. Houd het zakelijk, blijf bij de feiten en speel open kaart.

Over dit blog

Elke maand, op de eerste of tweede dinsdag van de maand, publiceer ik een nieuw artikel, meestal naar aanleiding van een recent gesprek met een bestuurslid. Ik stuur hierover tegelijk een korte e-mail naar belangstellenden.

Geef u hier op voor deze korte e-mails.

Deel deze blogpost

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)