AVG-boete voor KNLTB: Pech voor de leden?

AVG-boete voor KNLTB: Pech voor de leden?

De Autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft de Koninklijke Nederlandse lawn tennis bond (KNLTB) een boete van EUR 525.000 opgelegd. Reden: het bondsbestuur heeft ledengegevens doorgegeven zonder daar van die leden toestemming voor te hebben.

Zie het persbericht van de AP.

De bond deed dat met de beste bedoelingen, het was in het belang van de leden, het is een belangrijke bron van inkomsten (ook voor andere sportbonden), het ging allemaal zorgvuldig, enzovoort.

Zie het bericht op de website van de KNLTB.

.

Wie zal dat betalen?

Op het Journaal van 20 uur op 3 maart 2020 was de zorg van een aantal leden dat de boete zou worden afgewenteld op de leden. Kan dat zomaar? En is dat onvermijdelijk?

Ja, dat kan zomaar.

Nee, het is niet overmijdelijk.

Hoe zit dat?

.

Afwentelen op de leden

Nou, dat zit zo: De AVG was op 25 mei 2018 ingegaan na een lange waarschuwingsperiode. De KNLTB heeft in 2018 de gegevens verkocht, dus de KNLTB kon weten dat de AVG daar voorwaarden aan stelt, met name dat de "betrokkenen" (de leden wiens gegevens het betreft) individueel toestemming moeten hebben gegeven voor het doorgeven van hun gegevens.

De KNLTB heeft deze regel genegeerd. Gevolg is dat de KNLTB nu een boete krijgt.

Voor de KNLTB is deze boete een onverwachte kost. Ze boeken hem waarschijnlijk ten laste van Onvoorzien. Als de kascommissie en vervolgens de algemene vergadering hiermee accoord gaan is de boete als kost geaccepteerd en wordt die betaald uit de reserves (zo'n zes miljoen volgens het Journaal) en dus uit het geld dat de leden bijeen hebben gebracht.

Zou het bestuur de reserves zo snel mogelijk weer op peil willen brengen, bijvoorbeeld in één verenigingsjaar, dan zou de bondscontributie tijdelijk met EUR 1,50 tot EUR 2,- per lid verhoogd moeten worden. Per individueel lid is dat niet zo veel, zeker in verhouding tot de andere kosten die aan tennissen zijn verbonden. Misschien gaat het ongemerkt voorbij.

En dan is de boete afgewenteld op de leden.

.

Niet afwentelen op de leden

Is afwentelen onvermijdelijk? Nee, dat niet. Dat zit zo:

Het bestuur heeft iets gedaan wat niet mag. Dat is een onrechtmatige daad. De rechtspersoon krijgt er een boete door. Deze boete is dan een gevolg van onbehoorlijk bestuur.

Misschien dat de bestuursleden een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben. Als zij die aanspreken en deze verzekering keert uit, dan wordt er niets afgewenteld op de leden.

In de volgende situaties wordt de boete wel geheel of gedeeltelijk op de leden afgewenteld:

  • er is geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering keert niet uit
  • of hij dekt slechts een deel van de schade.

Wanneer de leden het hier niet bij laten zitten dan kunnen zij het bestuur aansprakelijk stellen voor (de rest van) de schade.

Hoe dat moet? Artikel 47 van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek (BW2:47) luidt:

In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders of commissarissen kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

Dus de algemene vergadering benoemt een paar mensen die namens de vereniging in deze kwestie de strijd aangaan met het bestuur. Er staat in de wet: "personen" - niet: "leden". De leden kunnen dus ook een niet-lid, bijvoorbeeld een daarin gespecialiseerde jurist, inschakelen om het bestuur zover te krijgen dat het de boete uit eigen zakken betaalt.

Gelukkig hoeft de soep niet zo heet gegeten te worden als ze wordt opgediend. Bijvoorbeeld zouden de bestuursleden een deel van de boete uit eigen zak kunnen terugbetalen aan de vereniging, waarna de leden over hun hart strijken en samen de rest betalen.

Hier is wel wat voor te zeggen: ze hebben een fout gemaakt en daar vragen de leden genoegdoening voor, maar het is nou ook weer niet nodig om die bestuursleden tot de bedelstaf te brengen. Laat ze wel bloeden, maar niet doodbloeden.

.

Maar de directie heeft het gedaan...

Zoals veel bonden heeft ook de KNLTB een "apparaat" onder leiding van een directie. Zo vermeldt het bericht op hun website een "directeur Dienstverlening".

Stel nu dat de leden artikel 47 inroepen en een jurist inschakelen om het bestuur mede te laten betalen. Dan kan het bestuur op zijn beurt de directie aansprakelijk stellen. Tenslotte betaalt de werkgever tegenwoordig ook niet de verkeersboetes die personeelsleden tijdens hun werk scoren.

Zo kan het bestuur dus ook de directie aanspreken. De directie zal wel roepen dat het bestuur verantwoordelijk is en het bestuur dat de directie hun er niet in heeft gekend. Ze kibbelen dan onderling maar uit hoeveel de verschillende directeuren en bestuursleden uit eigen zak bijdragen.

Dat kan nog gezellig worden, daar bij de KNLTB.

.

We zullen zien of de leden artikel 47 inroepen.

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)