Bestuurslid worden? Waarom, wie is het u dankbaar

Aandenken, gekregen bij mijn aftreden als voorzitter van de Drienerlose schermvereniging 'Gascogne', 1974.
Aandenken gemaakt van een degen-kom en een pistoolgreep.

.

.

.

Is bestuurslid zijn ondankbaar?

Waarom zou u bestuurslid worden? Niemand is het u dankbaar. Toch?

Een ongezonde situatie, want vind maar eens opvolgers.

Hoe gaat het en wat is eraan te doen?

.

Hoe gaat het

Is bestuurslid zijn dankbaar werk? Nou, als u er een potje van maakt en alles in het honderd laat lopen, dan zullende leden niet zo blij met u zijn. Hooguit blij dat er tenminste iemand is die de zaak op zijn manier aan het draaien houdt, maar niet blij met de door u geboekte resultaten.

Maar laten we aannemen dat u een redelijk succesvol bestuurslid bent. Is het besturen dan ook 'dankbaar werk'? Is men u erkentelijk? Zo ja, waar blijkt dat uit?

.

Tijdens uw bestuurslidmaatschap

Het bestuur neemt allerlei beslissingen. Sommige liggen zo voor de hand dat niemand erover gaat zeuren. Andere zijn discutabel: is A nou echt beter dan B? Voorafgaand aan zo'n beslissing trekken belanghebbenden aan u; krijgen zij hun zin niet dan rekenen zij dat u aan. Soms lijkt het alsof een bestuur nooit iets goed doet - niks erkentelijkheid! De enige vorm van erkentelijkheid is dat zij u weten te vinden omdat u medebeslisser bent. U moet de dankbaarheid nog verdienen.

.

Bij uw aftreden

U krijgt waarderende woorden van uw opvolgers en een fles wijn. Soms een meer of minder aansprekend aandenken. Na afloop is er een borrel of zoiets, en dat was het dan.

.

Na uw bestuurslidmaatschap

U komt thuis en wat u nog rest te doen is het opruimen van uw dossiers. Misschien dat een opvolger u nog een keertje vraagt hoe iets ook alweer zat, of hoe u iets heeft aangepakt of zou aanpakken. Opvolgers zitten echter zelden op advies te wachten. U bent passé en u en uw inspanning zijn snel vergeten. Hoezo dankbaarheid en erkenning?

In sommige verenigingen schrijft men u bij in de lijst oud-bestuursleden. Mooi, maar als er geen link naar die lijst is is uw bestuurslidmaatschap al gauw een goed bewaard geheim. Hoezo dankbaarheid en erkenning?

Als de statuten dat mogelijk maken kan de algemene vergadering u de status van erelid geven. Ereleden worden vaak vermeld op de website, op dezelfde pagina als waar het bestuur wordt gepresenteerd. Maar met erelidmaatschappen is men zuinig: het moeten er niet meer zijn dan het aantal mensen in het bestuur. Dus daar moet u ook maar niet op rekenen.

Bent u tenminste vijftien jaar achtereen voor veel mensen als vrijwilliger actief geweest dan kan men u voordragen voor een lintje, een koninklijke onderscheiding. Geniet ervan als het u overkomt, maar rekent u er maar niet op.

Zo te zien is dankbaarheid en erkenning niet vanzelfsprekend. Dat is jammer want het zou helpen bij het vinden van een opvolger.

.

Wat is eraan te doen?

Er zijn gelukkig nog wat mogelijkheden, buiten de statuten om.

  • Zo kan het bestuur alle oud-bestuursleden bij iedere gelegenheid als VIP (very important person) behandelen. Bijvoorbeeld door een ledenvergadering te openen met "Ik heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de oud-bestuursleden van onze vereniging (eventueel gevolgd door het noemen van hun namen als het er niet teveel zijn)." Dit is een vorm van erkentelijkheid.

  • Als het bij uw vereniging past kunt u oud-bestuursleden bij hun aftreden een das cadeau doen die alleen voor oud-bestuursleden is bestemd, of een speldje voor op de revers*). Dragen zij deze bij verenigingsevenementen dan worden zij herkend en automatisch met enige égards behandeld. Dit is een vorm van erkentelijkheid.

Het kost niet veel maar het effect van de genoemde maatregelen is dat leden niet meer kunnen zeggen dat bestuurswerk ondankbaar werk is. Met enige overdrijving: het levert (binnen de vereniging) eeuwige roem en dankbaarheid op.

Het maakt het vinden van opvolgers gemakkelijker. Een goede reden om uw voorgangers te eren, lijkt mij.

En als u toch bezig bent:

  • Bedenkt u ook eens iets om mensen die in een commissie hebben gezeten, op vergelijkbare manier te bedanken.
    Ik hoorde dat leden van een 'technische commissie' - de commissie die gaat over de indeling van leden in elftallen, teams en dergelijke - eindeloze discussies hebben over of zoontje Jan niet bij vriendje Piet in het elftal kan want de ouders halen en brengen ze altijd samen, of dat dochter Clara toch echt veel te goed is voor het vierde team, of enzovoort.
    Dit is werk dat wel moet gebeuren maar wat je nooit goed doet in de ogen van de klagers. Ondankbaar werk, dus!
    Hoe vindt u toch nog mensen voor zulk ondankbaar werk? Onder andere door systematisch en consequent uw waardering voor hen te tonen.

______________________
*) De dames een sjaal of een broche.

.

Over dit blog

Elke maand e-mail ik aan belangstellenden een artikel over een actueel of interessant onderwerp uit de wereld van stichtingen en verenigingen. Daarna plaats ik dit artikel in dit blog.

Wilt u ook zo'n e-mail van mij krijgen, geeft u dan hier uw e-mailadres op: http://eepurl.com/bWYA1b. Dit is een adres van MailChimp. Ik vraag enkel om uw e-mailadres en u kunt uw e-mailadres altijd met één klik weer uit mijn lijst verwijderen.

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)