Een vraag uit de praktijk

Laatst gaf ik aan bestuursleden van stichtingen en verenigingen een presentatie over het bestuursproces. Er is heel veel over te zeggen dus ik moest me beperken. In de presentatie behandelde ik:

 1. de vier belangrijkste onderdelen van het besturen
 2. de hectiek kunnen ontstijgen
 3. consistente plannen kunnen ontwikkelen
 4. de zwakke schakel tussen plannen en resultaten kennen en kunnen versterken

Bij het onderdeel over consistente plannen maken noemde ik acht onderwerpen die aandacht verdienen:

 1. de bestaansreden
 2. structuren
 3. de financiën
 4. het bestand leden, donateurs, vrijwilligers, cliënten, ...
 5. het bestuur
 6. het kader
 7. de helpers
 8. de activiteiten.

Een daarvan is: het bestuur. Hoe is het nu samengesteld (mannen, vrouwen, leeftijden, zittingsduur, vaardigheden, ...) en hoe zou u het graag willen hebben? Een bestuurslid vroeg: "Heeft u ook tips voor hoe we kandidaten voor het bestuur vinden?"

Mijn suggestie: maak een plan, bijvoorbeeld

 • Nodig mensen uit uw primaire doelgroep') uit om het bestuur te helpen bij het organiseren van een bescheiden evenement. Zoiets bestrijkt een periode van een aantal maanden en dat is voor velen te overzien.
 • Kijk hoe goed zij dit doen en welke talenten zij ten toon spreiden.
 • Vraag de mensen die eruit springen om het bestuur te helpen als lid van een (bestaande) commissie. Lidmaatschap van een commissie is gevoelsmatig vaak een tree zwaarder dan helpen bij het organiseren van een evenement.
 • Ook hier: kijk hoe goed zij functioneren in deze commissie.
 • Geleidelijk aan is het contact tussen bestuur en deze leden intensiever geworden. Dit verkleint de afstand tussen hen en het bestuur en het maakt het besturen voor hen minder intimiderend.
 • Vraag tenslotte een of enkelen of zij bereid zouden zijn, enige tijd in het bestuur zitting te nemen. Bij een vereniging volgt dan kandidaatstelling en gewoonlijk benoemt de algemene vergadering de gestelde kandidaten.

') primaire doelgroep: bij een vereniging zijn dit de leden; bij een stichting hangt het af van het doel van de stichting - in het algemeen zijn het de mensen die het meeste bijdragen aan het doel van de stichting.

Zo'n plan is een heel bescheiden vorm van personeelsontwikkeling of kadervorming.

Een aanvullende suggestie: vertrouw de uitvoering van dit plan toe aan een van de bestuursleden en spreek af dat het onderwerp regelmatig op de agenda van de bestuursvergadering staat. Zeg maar: dat hij regelmatig verslag doet van zijn inspanningen en van zijn vorderingen.

Het leuke was: een van de aanwezigen was op precies deze manier in het bestuur van haar stichting terechtgekomen.

Over dit blog

Elke maand, op de eerste of tweede dinsdag van de maand, publiceer ik een nieuw artikel, meestal naar aanleiding van een recent gesprek met een bestuurslid. Ik stuur hierover tegelijk een korte e-mail naar belangstellenden.

Geef u HIER op voor deze korte e-mails.

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)