Praatjes en presentaties

Voor leden of bestuursleden

Over goed bestuur

Karel van Zanten

Ir. K.E. van Zanten

.

Praatjes en presentaties

Ir. K.E. (Karel) van Zanten spreekt graag over hoe stichtingen en verenigingen goed bestuurd zouden kunnen worden.

"Goed bestuurd" betekent: binnen de wet en gericht op continuïteit van de organisatie.

Hij heeft een droog-komische stijl en lardeert zijn verhalen graag met anecdotes: vaak horror stories maar soms een hartverwarmend succes. Als oud-docent in het volwassenenonderwijs kan hij zijn ideeën goed over het voetlicht brengen.

Hij onderscheidt twee soorten gehoor:

 1. bestuursleden van stichtingen en verenigingen
 2. leden van verenigingen.

Hieronder vindt u details over wat hij kan bieden.

.

Voor bestuursleden

Voor bestuursleden en kaderleden: leden van belangrijke commissies, kunt u kiezen uit de volgende onderwerpen:

 • stichting of vereniging: wat zegt de wet eigenlijk
 • besturen in het algemeen: collectieve verantwoordelijkheid; functies, rollen en taken; aansprakelijkheid
 • besturen als proces: vergaderen - doen - vergaderen - doen, enzovoort; borg het proces
 • vergaderen: alles tijdig en zorgvuldig afhandelen; keuzes maken
 • waaruit kiezen? een plan maken en opschrijven
 • waarvoor een plan maken? Voor een of meer van de 8 aspecten van continuïteit, te weten:
  1. bestaansreden,
  2. structuur,
  3. financiën,
  4. leden,
  5. bestuur,
  6. kader,
  7. helpers,
  8. activiteiten.

Afhankelijk van hoeveel tijd u hem geeft, kan hij een of meer hiervan behandelen. Naar keuze krijgt u een tour d'horizon of gaat hij met u meer de diepte in.

.

Geschikt voor

Geschikt voor bijvoorbeeld een besturendag van een grote vereniging met onderverenigingen of afdelingen, of van een koepelorganisatie.

.

Voor leden van verenigingen

Leden van verenigingen zijn tegenwoordig nogal terughoudend wanneer u hen vraagt of zij lid van het bestuur of van een commissie willen worden. Zij hebben hiervoor soms valide redenen:

 • druk leven, geen tijd: jonge kinderen, avondstudie, lange dagen, carrière
 • risico van reputatieschade: mijn zaak lijdt eronder als mijn club slecht in het nieuws komt

soms argumenten waarvan zij zelf in de hand hebben of die opgaan:

 • kost teveel tijd (werk efficiënt)
 • is niet leuk (maak het leuk)
 • je zit er jááren aan vast (treed onverbiddelijk af, alleen liever niet onverwacht)

en ook argumenten die u als bestuur kunt wegnemen:

 • geen kennis (zorg dat ze het wiel niet hoeven uit te vinden, draag kennis over)
 • geen ervaring (doe aan kadervorming, laat ze beetje bij beetje ervaring opdoen).

In een presentatie van een half uur tot drie kwartier legt Van Zanten uit

 • hoe verenigingen geacht worden te werken
 • welke rechten en plichten leden hebben
 • hoe zij invloed kunnen uitoefenen in de algemene vergadering,

en geeft hij tips voor hoe een commissie te structureren en zegt hij iets over stemcommissies en de kascommissie.

Zo'n presentatie geeft leden de moed om zich in te zetten voor de vereniging. Het wordt meer hún vereniging.

.

Geschikt voor

Geschikt voor een ledenvergadering. Zo'n vergadering krijgt hiermee een extra impuls. Uw komende jaarvergadering misschien?

.

Meer informatie

Neem eerst voor meer informatie vrijblijvend contact met hem op:

 • per telefoon: 0547-273949
 • per e-mail: info@karelvanzanten.nl.

Boeken kan altijd later nog.

.

Blog

Elke maand plaatst hij op zijn blog een artikel over iets dat recentelijk de pers haalde of over iets wat hij zelf meemaakte. Vult u hier uw e-mailadres in - u krijgt dan direct bij verschijnen de nieuwe blog-post in een e-mail.

Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)