Vraagbaak

Heeft u een vraag over het besturen van uw organisatie, stelt u die gerust. Ik zal proberen u een zinvol antwoord te geven. Meestal reageer ik nog dezelfde dag.

.

Wat heeft u eraan?

Wat u eraan heeft hangt af van uw situatie. Dit schreven mensen die me een vraag stelden: duidelijkheid, wijze woorden, een goede tip, uw advies is overgenomen, helder, hartelijke dank voor uw support, hartelijk dank voor uw snelle en uitgebreide reactie, het scherpt mijn denken, zeer dank voor uw antwoorden.

.

Waarover?

Wat voor vragen zou u kunnen stellen; waarover?

Ik ben redelijk goed thuis in de wet, met name de relevante onderdelen van het Burgerlijk wetboek. En omdat ik bedrijfskundige ben kan ik verstandige dingen zeggen over onderwerpen die de continuïteit van uw organisatie betreffen.

.

Wetten en regels

Wat moet, wat mag en wat mag niet?

Vragen die ik heb gekregen gingen vaak over wat te doen als een bestuur om wat voor reden dan ook, een tijd de regels (wet, statuten, ...) had genegeerd.

De laatste tijd kreeg ik veel vragen die betrekking hadden op conflicten: onderling in het bestuur of over wie er eigenlijk in het bestuur zitten of over hoe een bestuur is te vervangen.

Verder natuurlijk over vergaderen in Corona-tijd.

Zelfs een over het oprichten van een stichting (in Corona-tijd).

.

Continuïteit van uw organisatie

 1. bestaansreden

 2. structuren (rechtsvorm, statuten, contracten, organisatie)

 3. financiën (begroten, innen, uitgeven, verantwoorden, controle, risico's)

 4. doelgroep: leden, donateurs, vrijwilligers (werven, behouden, saneren, interesseren, motiveren, activeren)

 5. bestuur (organisatie en werkwijze, plannen, vergaderen, opvolging, verantwoording)

 6. kader: mensen die langere tijd een taak op zich nemen (scouten, werven, inzetten, begeleiden, bedanken)

 7. helpers: mensen die voor een evenement hooguit enkele dagen taken vervullen

 8. aciviteiten (initiëren, voorbereiden, ontplooien, afronden, evalueren)

.

Bijvoorbeeld

Enkele voorbeelden van vragen:

 • wat te doen wanneer iemand zich aanbiedt voor een bestuursfunctie maar de zittende bestuursleden hem niet zien zitten?
 • kan een verenigingsbestuur zelf een bestuurslid benoemen?
 • wat te doen in een concrete politiek geladen kwestie?
 • wat is de impact van de AVG?
 • wel of niet een verwerkingsregister (AVG)?
 • er komt niemand naar de ledenvergadering - wat nu?
 • moeten we de leden vertellen dat zij (tegen-) kandidaten kunnen stellen voor het bestuur?
 • de bestuursleden traden allemaal af toen de leden na jaren om een ledenvergadering vroegen
 • hoever mag een bestuur afwijken van de Tijdelijke wet COVID-19
 • bestuurslid is reglementair afgetreden maar a.i. aangebleven - is hij nu al herbenoembaar?

.

Hoe?

Per e-mail gaat het gemakkelijkst: vraagbaak@karelvanzanten.nl.

.

Voorwaarden

Vertrouwelijk Uw vraag blijft onder ons. Ik ga er niet met naam en toenaam over publiceren. Het kan zijn dat ik er in mijn blog aandacht aan besteed. Dat doe ik dan geanonimiseerd.

Gratis En ik doe het gratis, omdat het leerzaam is:

 1. wat speelt er in de praktijk;
 2. voor een goed antwoord is vaak nadere studie nodig.

Vrijblijvend Daar staat tegenover dat ik geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteer voor hoe u met mijn antwoorden omgaat.

.

Beperking

Al enkele malen heb ik van één vragensteller de ene na de andere e-mail beantwoord of kreeg ik om de paar dagen een telefoontje. Hoe interessant dit voor mij ook is, er blijkt toch vrij veel tijd in te gaan zitten en zo wil ik niet doorgaan: "Al te goed is buurmans gek." Daarom beperk ik wat ik gratis doe.

De vraagbaak blijft gratis.
De beperking: U kunt mij per kalendermaand ...

 • 1 e-mail met 1 tot 3 vragen sturen (Een vraag is een zin die eindigt met een vraagteken.) OF
 • 1 maal voor een vraag opbellen (0547-273949) waarbij ik de duur van het gesprek beperk tot een half uur (In zo'n gesprek kan ik soms meer dan 3 vragen beantwoorden.).

Wilt u dat ik meer e-mails of meer vragen beantwoord of wilt u langer of vaker met mij bellen, dan kan dat maar daar vraag ik een vergoeding voor. U krijgt daarvoor een factuur; wellicht kunt u die declareren bij de penningmeester van uw organisatie.

Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)