Vraagbaak

Voor bestuursleden en toezichthouders

Heeft u een vraag over het besturen van uw stichting of vereniging, stelt u die gerust. Ik zal proberen u een zinvol antwoord te geven. Meestal reageer ik nog dezelfde dag.

.

Voor leden van een vereniging

Heeft u een probleem met uw bestuur of met een bestuurslid? Doet het bestuur iets wat niet door de beugel kan? Stel uw vraag en ik leg u uit wat uw mogelijkheden zijn.

.

Wat heeft u eraan?

Wat u eraan heeft hangt af van uw situatie. Dit schreven mensen die me een vraag stelden: duidelijkheid, wijze woorden, een goede tip, uw advies is overgenomen, helder, hartelijke dank voor uw support, hartelijk dank voor uw snelle en uitgebreide reactie, het scherpt mijn denken, zeer dank voor uw antwoorden.

Meer, en meer uitgebreide reacties vindt u helemaal onderaan deze pagina.

.

Waarover?

Wat voor vragen zou u kunnen stellen; waarover?

 • Ik ben redelijk goed thuis in de wet, met name de relevante onderdelen van het Burgerlijk wetboek.
 • En omdat ik bedrijfskundige ben kan ik verstandige dingen zeggen over onderwerpen die de continuïteit van uw organisatie betreffen.

.

Wetten en regels

Wat moet, wat mag en wat mag niet?

Vragen betroffen onder meer:

 • Wat te doen als een bestuur om wat voor reden dan ook, een tijd de regels (wet, statuten, ...) had genegeerd.
 • Hoe om te gaan met conflicten: onderling in het bestuur of over wie er eigenlijk in het bestuur zitten of over hoe een bestuur is te vervangen.
 • Verder natuurlijk vergaderen in Corona-tijd.
 • Zelfs het oprichten van een stichting (in Corona-tijd).

.

Continuïteit van uw organisatie

 1. bestaansreden

 2. structuren (rechtsvorm, statuten, contracten, organisatie)

 3. financiën (begroten, innen, uitgeven, verantwoorden, controle, risico's)

 4. doelgroep: leden, donateurs, vrijwilligers (werven, behouden, saneren, interesseren, motiveren, activeren)

 5. bestuur (organisatie en werkwijze, plannen, vergaderen, opvolging, verantwoording)

 6. kader: mensen die langere tijd een taak op zich nemen (scouten, werven, inzetten, begeleiden, bedanken)

 7. helpers: mensen die voor een evenement hooguit enkele dagen taken vervullen

 8. aciviteiten (initiëren, voorbereiden, ontplooien, afronden, evalueren)

.

Bijvoorbeeld

Enkele voorbeelden van vragen:

 • wat te doen wanneer iemand zich aanbiedt voor een bestuursfunctie maar de zittende bestuursleden hem niet zien zitten?
 • kan een verenigingsbestuur zelf een bestuurslid benoemen?
 • wat te doen in een concrete politiek geladen kwestie?
 • wat is de impact van de AVG?
 • wel of niet een verwerkingsregister (AVG)?
 • er komt niemand naar de ledenvergadering - wat nu?
 • moeten we de leden vertellen dat zij (tegen-) kandidaten kunnen stellen voor het bestuur?
 • de bestuursleden traden allemaal af toen de leden na jaren om een ledenvergadering vroegen
 • hoever mag een bestuur afwijken van de Tijdelijke wet COVID-19
 • bestuurslid is reglementair afgetreden maar a.i. aangebleven - is hij nu al herbenoembaar?

.

Hoe?

Per e-mail gaat het gemakkelijkst: vraagbaak@karelvanzanten.nl.

.

Voorwaarden

Vertrouwelijk Uw vraag blijft onder ons. Ik ga er niet met naam en toenaam over publiceren. Het kan zijn dat ik er in mijn blog aandacht aan besteed. Dat doe ik dan geanonimiseerd.

Gratis En ik doe het gratis, omdat het leerzaam is:

 1. wat speelt er in de praktijk;
 2. voor een goed antwoord is vaak nadere studie nodig.

Vrijblijvend Daar staat tegenover dat ik geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteer voor hoe u met mijn antwoorden omgaat.

.

Beperking

Al enkele malen heb ik van één vragensteller de ene na de andere e-mail beantwoord of kreeg ik om de paar dagen een telefoontje. Hoe interessant dit voor mij ook is, er blijkt toch vrij veel tijd in te gaan zitten en zo wil ik niet doorgaan: "Al te goed is buurmans gek." Daarom beperk ik wat ik gratis doe.

De vraagbaak blijft gratis.
De beperking: U kunt mij per kalendermaand ...

 • 1 e-mail met 1 tot 3 vragen sturen (Een vraag is een zin die eindigt met een vraagteken.) OF
 • 1 maal voor een vraag opbellen (0547-273949) waarbij ik de duur van het gesprek beperk tot een half uur (In zo'n gesprek kan ik soms meer dan 3 vragen beantwoorden.).

Wilt u dat ik meer e-mails of meer vragen beantwoord of wilt u langer of vaker met mij bellen, dan kan dat maar daar vraag ik een vergoeding voor:

 • via e-mail: EUR 17,00 (inclusief 21% BTW) per beantwoorde vraag
 • per telefoon: EUR 51,00 per gesprek van maximaal een half uur (30 minuten).

U krijgt daarvoor een factuur; wellicht kunt u die declareren bij de penningmeester van uw organisatie.

.

Reacties van vragenstellers

Onderstaande berichten heb ik geplaatst met toestemming van de afzenders.

Vrouwennetwerk

Geachte heer van Zanten,

Hartelijk dank voor uw snelle antwoord.
Wij hebben vanmiddag digitaal overleg gehad. Uw antwoorden hebben ons goed geholpen.

Met vriendelijke groet,

J.D.

Huurdersvereniging

Geachte heer van Zanten,
Heel veel dank, Het goede is. dat u bestaat, ik kan verder.

Vriendelijke groeten
Gerda dorpmans
bestuursvoorzitter

Volkstuinvereniging

Beste Karel, 

Dank u wel voor de snelle reactie en informatie! Hier kunnen wij als bestuur wat mee. 
Als wij nog vragen hebben komen we graag bij u terug. 

Met vriendelijke groet, 
Peter Maassen

Stichting in oprichting

Geachte heer Van Zanten,

Ontzettend bedankt voor uw uitgebreide reactie. Hiermee is het gelukt de akte van oprichting af te ronden en deze zullen we vrijdag laten passeren bij de notaris.

Een begrijpelijke keuze om de vraagbaak te limiteren, het moet wel werkbaar voor u blijven. Wij hebben uw uitstekende informatie en adviezen zeer gewaardeerd!

Hartelijke groet,

Gerjan

Volkstuinvereniging

Geachte mijnheer van Zanten,

Hartelijk dank voor uw uitgebreide beantwoording van mijn vragen.
Hiermee kunnen wij vooruit.

Met vriendelijke groet, 
Erik van Idsinga 

Stichting

Geachte heer Van Zanten,

Hartelijk dank voor uw uitgebreide antwoord. Ik denk dat ik hiermee wel uit de voeten kan. Mocht ik nog vragen hebben, dan wend ik me graag weer tot u.
Nog een fijne dag vandaag.

Hartelijke groeten
Ans Barning

Wijkvereniging

Beste Karel van Zanten,

Hartelijk dank voor het antwoord. Helemaal duidelijk. Op dit punt hoeven onze statuten dus niet aangepast te worden in verband met de WBTR.

Met vriendelijke groet,
Noor de Witt Hamer

Stichting vakantiepark

Geachte heer Van Zanten,

Dank voor uw snelle reactie. Uw antwoorden helpen mij zeer om dit aan te kaarten binnen de stichting.

Met vriendelijke groet,
Ria

Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)