Vraagbaak

Heeft u een vraag over het besturen van uw organisatie, stelt u die gerust. Ik zal proberen u een zinvol antwoord te geven. Meestal reageer ik nog dezelfde dag.

.

Waarover?

Wat voor vragen zou u kunnen stellen; waarover?

Ik ben redelijk goed thuis in de wet, met name de relevante onderdelen van het Burgerlijk wetboek. En omdat ik bedrijfskundige ben kan ik verstandige dingen zeggen over onderwerpen die de continuïteit van uw organisatie betreffen.

.

Wetten en regels

Wat moet, wat mag en wat mag niet?

.

Continuïteit van uw organisatie

 1. bestaansreden

 2. structuren (rechtsvorm, statuten, contracten, organisatie)

 3. financiën (begroten, innen, uitgeven, verantwoorden, controle, risico's)

 4. doelgroep: leden, donateurs, vrijwilligers (werven, behouden, saneren, interesseren, motiveren, activeren)

 5. bestuur (organisatie en werkwijze, plannen, vergaderen, opvolging, verantwoording)

 6. kader: mensen die langere tijd een taak op zich nemen (scouten, werven, inzetten, begeleiden, bedanken)

 7. helpers: mensen die voor een evenement hooguit enkele dagen taken vervullen

 8. aciviteiten (initiëren, voorbereiden, ontplooien, afronden, evalueren)

.

Bijvoorbeeld

Enkele voorbeelden van vragen:

 • wat te doen wanneer iemand zich aanbiedt voor een bestuursfunctie maar de zittende bestuursleden hem niet zien zitten?
 • kan een verenigingsbestuur zelf een bestuurslid benoemen?
 • wat te doen in een concrete politiek geladen kwestie?
 • wat is de impact van de AVG?
 • wel of niet een verwerkingsregister (AVG)?
 • er komt niemand naar de ledenvergadering - wat nu?
 • moeten we de leden vertellen dat zij (tegen-) kandidaten kunnen stellen voor het bestuur?

.

Hoe?

Per e-mail gaat het gemakkelijkst: info@karelvanzanten.nl.

.

Voorwaarden

Vertrouwelijk Uw vraag blijft onder ons. Ik ga er niet met naam en toenaam over publiceren. Het kan zijn dat ik er in mijn blog aandacht aan besteed. Dat doe ik dan geanonimiseerd.

Gratis En ik doe het gratis, omdat het leerzaam is: wat speelt er in de praktijk.

Vrijblijvend Daar staat tegenover dat ik geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteer voor hoe u met mijn antwoorden omgaat.

Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)