Karel van Zanten: Prettig besturen

Zeker, effectief en efficiënt

Karel van Zanten

Ir. K.E. van Zanten

Als bestuurslid kent u dit vast wel:

Ze willen wel sporten, maar helpen? Ho maar!

Van ons bestuur willen er al een tijdje een paar aftreden, maar we vinden geen opvolgers...

We kennen een paar bloedgroepen in de vereniging. Hoe bewaren we het evenwicht?

Zorgen, zorgen, zorgen!

Ir. K.E. (Karel) van Zanten was actief lid en bestuurslid van diverse verenigingen.

Van Zanten: "Ik ken die problemen uit eigen ervaring, ik praat erover met bestuursleden en ik schrijf erover voor bestuursleden."

Hoe schrijft hij?

Hij schrijft leesbaar

Het schrijven zat er al vroeg in. Over een fragment in zijn stageverslag (de wasbenzine spoelde in een brede stroom de stalen treden van de trap van een destilleerinstallatie af - en wat er daarna gebeurde) zei de stagebegeleider: "Het was een heel spannend verhaal." Uitzonderlijk voor een stageverslag.

Als redacteur van het studentenweekblad Campofocus ontwikkelde hij zich tot de best-gelezen redacteur - tegenwoordig zou men eerder spreken van columnist.

Hij levert kwaliteit

Het Oefenboek COBOL (geschreven samen met W.J.J. Huiskamp) ging vrijwel ongewijzigd de tweede druk in, waar de andere oefenboeken van Kluwer voor de tweede druk ingrijpend gecorrigeerd moesten worden.

Hij is actueel

Elke maand plaatst hij een blog-post - hetzij naar aanleiding van een recent gesprek met een bestuurslid, hetzij over een actueel thema.

Hij weet waarover hij schrijft

Mede-auteur van het boek Het besturen van stichtingen en verenigingen (1996, 2016) (geschreven samen met P.H.G. Kooijman), auteur van het Ledenzakboekje (2016) en van de Checklist voor bestuursleden van verenigingen (2017).

En hoe weet hij dat dan wel?

Hij studeerde Chemische technologie en Bedrijfskunde aan de Technische Hogeschool Twente (nu: Universiteit Twente). 

Hij was bestuurslid en actief lid van diverse studentenverenigingen, bijvoorbeeld:

 • secretaris van de Drienerlose rijvereniging "Hippocampus": de eerste schreden op het bestuurderspad.
 • voorzitter van het Chemotechnisch studentengenootschap "Alembic": de vereniging door roerige tijden geloodst.
 • voorzitter van de Drienerlose schermvereniging "Gascogne": Koninklijke goedkeuring verkregen.

Na zijn afstuderen was hij werkzaam als:

 • automatiseerder: systeemontwikkelaar, ontwerper, tester
 • docent, trainer, coach, examinator, auteur - eerst van lesmateriaal, later van leerboeken
 • teamleider, testcoördinator, consultant

en was hij actief bij:

 • Koninklijk instituut van ingenieurs (KIVI), werkgroepsecretaris
 • bewonersorganisatie, secretaris: Samen met gemeente en waterschap bedachten we een aanpak voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte die voor de bewoners aangenamer en voor de overheden gemakkelijker en goedkoper was. Deze aanpak wordt gemeengoed.
 • IPMA-NL, kascommissie (vier jaar)
 • alumnivereniging Bekader, secretaris en voorzitter, jaarboekcommissie, noodbestuur
 • atletiekvereniging Goor, organisatiecommissie eerste "loopclinic".

En nog steeds leert hij van gesprekken met bestuursleden.

Wat heeft hij te melden?

Hij publiceert over het besturen (in het Engels: governance) van organisaties op vrijwillige basis: stichtingen en verenigingen. Het is verleidelijk om in een bestuur de leiderschapsstijl uit het bedrijfsleven toe te passen. Die stijl werkt alleen niet. Doet u het wel zo dan staat u op den duur alleen.

Het besturen van verenigingen en stichtingen vergt een andere insteek. Zijn publicaties (boeken, downloads en blog-posts) tonen u hoe het ook zou kunnen.

Elke maand plaatst hij een artikel op zijn blog. Vult u hier uw naam en e-mailadres in - u krijgt dan direct bij het verschijnen van een nieuwe blog-post een korte e-mail.

Blogs: Karel van Zanten

Bezoek onze blog

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Zie meer: Privacy (Klik op button > Accepteer om dit scherm niet meer te laten verschijnen)